BPH

lyra-bph-spindeldiagram

Moment 1: Främmande person

FAS 1 Sekvens 1
TL går fram och står 5 meter bort
Sekvens 2
TL står axel mot axel
Sekvens 3
TL pratar med/klappar hund
Utforskande blick mot/doftundersökning mot TL, sträcker sig mot (ev ngt steg mot) TL inget utforskande
Positiv hälsning (intensitet) ingen hälsning något svansvift, ngn rörelse mot och/eller blick mot TL:s ansikte något svansvift, ngn rörelse mot och/eller blick mot TL:s ansikte
Positiv hälsning (tid) ingen hälsning under kort stund under kort stund
Flykt/avståndsökande inga tecken inga tecken inga tecken
Passiv oro inga tecken inga tecken inga tecken
Undergivenhet inga tecken inga tecken inga tecken
Hotfullhet inga tecken inga tecken inga tecken
Imponerbeteende inga tecken inga tecken inga tecken
Bitbeteende inga tecken inga tecken
FAS 2 Sekvens 1
TL går bort 1
Sekvens 2
TL hanterar hunden 1
Sekvens 3
TL går tillbaka 1
Sekvens 4
TL går bort 2
Sekvens 5
TL hanterar hunden 2
Sekvens 6
TL går tillbaka 2
Förarbundenhet inga tecken tvekar att lämna föraren/går framför TL (på tillbakavägen) inga tecken tvekar att lämna föraren/går framför TL (på tillbakavägen)
Positiv hälsning (intensitet) något svansvift, ngn rörelse mot och/eller blick mot TL:s ansikte ingen hälsning
Positiv hälsning (tid) under kort stund ingen hälsning
Flykt/avståndsökande inga tecken inga tecken
Passiv oro inga tecken inga tecken
Undergivenhet inga tecken inga tecken
Imponerbeteende inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Bitbeteende inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
FAS 3 Sekvens 1
TL stryker längs sidan
Sekvens 2
TL lyfter framtass
Sekvens 3
TL tar på en baktass
Sekvens 4
TL tittar på tänder
Undergivenhet inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Imponerbeteende inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Flykt/avståndsökande inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Passiv oro något låg kropp eller svans (ingen viftning) inga tecken inga tecken något låg kropp eller svans (ingen viftning)
Bitbeteende inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken

Moment 2: Föremålslek

FAS 1 Sekvens 1
F kastar föremålet
Sekvens 2
F passiv i 10 sekunder
Intresse rörligt föremål följer utan tvekan föremålet
Gripande (intensitet) griper direkt/försöker gripa direkt
Lekintresse m föremål (int) håller i/skakar föremålet, springer, skuttar
Lekintresse m föremål (tid) leker med föremålet hela eller nästan hela tiden
Lekintresse med F inget intresse
FAS 2 Sekvens 1
F kastar föremålet
Sekvens 2
F passiv i 10 sekunder
Intresse rörligt föremål följer utan tvekan föremålet
Gripande (intensitet) griper direkt/försöker gripa direkt
Gripande (typ) griper med hela munnen
Grepp håller kvar
Lekintresse m föremål (int) håller i/skakar föremålet, springer, skuttar
Lekintresse m föremål (tid) leker med föremålet hela eller nästan hela tiden
Lekintresse med F inget intresse
FAS 3 Sekvens 1
Hunden släpps
Sekvens 2
Aktiv dragkamp 10 sek
Sekvens 3
Passiv dragkamp 10 sek
Sekvens 4
TL passiv i 10 sekunder
Rörelse mot TL/föremål rör sig utan tvekan mot och till TL/föremål
Intresse för dragkamp (int) drar i föremålet, huvudskakningar, försök till tillkämpande drar i föremålet, huvudskakningar, försök till tillkämpande
Intresse för dragkamp (tid) drar i föremålet hela eller nästan hela tiden drar i föremålet hela eller nästan hela tiden
Lekintresse m föremål (tid) leker med föremålet hela eller nästan hela tiden
Lekintresse med TL inget intresse
Lekintresse med F inget intresse
Allmän undersökning av annat än testretningen
Ingen
kryss1 0
Enstaka/kortvarig
kryss0 1
Flera/under ca halva tiden
kryss0 2
Många/större delen av tiden
kryss0 3

Moment 3: Matintresse

FAS 1 Sekvens 1
Efter att hunden släpps (60 sekunder)
Rörelse mot mat går fram utan tvekan
Intresse att äta äter utan tvekan
Uthållighet försöker under mindre del av tiden
Fysiska försök inga fysiska försök
Kontakt med F/TL (antal) ett kontakttagande
Kontakt med F/TL (tid) kortvarigt kontakttagande
Allmän undersökning av annat än testretningen
Ingen
kryss0 0
Enstaka/kortvarig
kryss0 1
Flera/under ca halva tiden
kryss1 2
Många/större delen av tiden
kryss0 3

Moment 4: Visuell överraskning beskrivning

FAS 1 Sekvens 1 Figur upp
Defensiv reaktion ingen defensiv reaktion (bakåt från figur)
Offensiv reaktion ingen offensiv reaktion (framåt med hot)
Tid till offensiv reaktion
Utforskande som 1, tar sig aktivt mot figur
Kontakt med halvfigur kryss1
Tid till kontroll omedelbar kontroll
Bett kryss0
FAS 2 Sekvens 1
3 – 30 sekunder
Sekvens 2
Efter att F gått fram
Sekvens 3
Medan F pratar/lockar
Sekvens 4
Hotfullhet
Imponerbeteende
Flykt/avståndsökande
Passiv oro
Utforskande
Kontakt med halvfigur kryss0 kryss0 kryss0 kryss0 Ingen
Tid till kontroll
Bett kryss0 kryss0 kryss0
FAS 3 Sekvens 1
Passage 1
Sekvens 2
Passage 2
Sekvens 3
Passage 3
Sekvens 4
Passage 4
Avståndsökande inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Tempoväxling inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Hotfullhet (u pass.) inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Utforskande Inga tecken Inga tecken Inga tecken Inga tecken
Biter i inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Allmän undersökning av annat än testretningen
Ingen
kryss1 0
Enstaka/kortvarig
kryss0 1
Flera/under ca halva tiden
kryss0 2
Många/större delen av tiden
kryss0 3

Moment 5: Skrammel

FAS 1 Sekvens 1 Skrammel dras
Defensiv reaktion liten reaktion (ex. hukning, kort uppstannande)
Utforskande inget utforskande
Kontakt med skrammel kryss0
Tid till kontroll
FAS 2 Sekvens 1
3 – 30 sekunder
Sekvens 2
Efter att F gått fram
Sekvens 3
Efter att F pratat/lockat
Sekvens 4
Flykt/avståndsökande inga tecken
Passiv oro inga tecken
Utforskande som 1, tar sig aktivt mot skrammel
Kontakt med skrammel kryss1
Tid till kontroll omedelbar kontroll
FAS 3 Sekvens 1
Passage 1
Sekvens 2
Passage 2
Sekvens 3
Passage 3
Sekvens 4
Passage 4
Avståndsökande inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Tempoväxling inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Utforskande inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Allmän undersökning av annat än testretningen
Ingen
kryss1 0
Enstaka/kortvarig
kryss0 1
Flera/under ca halva tiden
kryss0 2
Många/större delen av tiden
kryss0 3

Moment 6: Närmande person

FAS 1 Sekvens 1
Från klapp t.o.m. stopp 2
Sekvens 2
Från stopp 2 t.o.m. stopp 4
Sekvens 3
Från stopp 4 t.o.m. stopp 6
Hotfullhet flera dova skall/morr, kropp och öron framåt och uppåt flera dova skall/morr, kropp och öron framåt och uppåt flera dova skall/morr, framåtrörelser, kropp och öron tydligt framåt/uppåt
Imponerbeteende inga tecken inga tecken inga tecken
Flykt/avståndsökande inga tecken någon kortare skvätt, ryggning eller undanbackning inga tecken
Passiv oro inga tecken inga tecken låg kropp och låg svans (ingen viftning), eventuell munslickning och/eller hässjning
Utforskande som 1, tar sig aktivt mot personen inget utforskande inget utforskande
Positiv hälsning (tid) ingen hälsning ingen hälsning ingen hälsning
FAS 2 Sekvens 1
0 – 15 sekunder
Sekvens 2
15 – 30 sekunder
Sekvens 3
Efter att F gått fram
Sekvens 4
Medan F pratar/lockar
Sekvens 5
Medan Fig pratar/lockar
Sekvens 6
Efter att dräkt tagits av
Sekvens 7
Hotfullhet inga tecken inga tecken inga tecken
Imponerbeteende inga tecken inga tecken inga tecken
Bitbeteende inga tecken inga tecken
Flykt/avståndsökande inga tecken inga tecken inga tecken
Passiv oro inga tecken inga tecken inga tecken
Utforskande som 1, tar sig aktivt mot personen
Positiv hälsning (int) något svansvift, ngn rörelse mot och/eller blick mot personens ansikte tydligt svansvift, nära personen, söker sig mot personens ansikte
Positiv hälsning (tid) under kort stund under ungefär halva sekvensen
Undergivenhet inga tecken inga tecken
Kontakt med figurant kryss1 kryss0 kryss0 kryss0 kryss0 kryss0 kryss0 Ingen
kryss0 Genomför ej fas 2 enligt anvisningarna
Allmän undersökning av annat än testretningen
Ingen
kryss1 0
Enstaka/kortvarig
kryss0 1
Flera/under ca halva tiden
kryss0 2
Många/större delen av tiden
kryss0 3

Moment 7: Underlag

Underlag 1:
Plasttak 1
Sekvens 1
Beträdande
Sekvens 2
Passage
Sekvens 3
Beträdande
Sekvens 4
Passage
Tveksamhet (beträdande) ingen tveksamhet ingen tveksamhet
Tveksamhet (passage) ingen tveksamhet ingen tveksamhet
Tempoökning svag tempoökning svag tempoökning
Underlag 2: Plasttak 2 Sekvens 1 Beträdande Sekvens 2 Passage Sekvens 3 Beträdande Sekvens 4 Passage
Tveksamhet (beträdande) ingen tveksamhet ingen tveksamhet
Tveksamhet (passage) ingen tveksamhet ingen tveksamhet
Tempoökning ingen tempoökning ingen tempoökning

Moment 8: Skott

Sekvens 1 Vid skott 1 Sekvens 2 Efter skott 1 Sekvens 3 Vid skott 2 Sekvens 4 Efter skott 2 Sekvens 5 Kontroll
Startreaktion liten (huvudknyck) liten (huvudknyck)
Flykt/avståndsökande inga tecken inga tecken
Passiv oro inga tecken inga tecken
Aktivitet efter skott Ingen aktivitetshöjning Ingen aktivitetshöjning
Ljud Inga ljud Inga ljud
Tid till kontroll omedelbar kontroll
Tid till aktivitetskontroll omedelbar kontroll
kryss0 Endast ett skott avlossas för hunden
kryss0 Avstår skott