Lyra växer

3ar.jpg3 år
Vikt: 19 kilo
Höjd: 52 centimeter

2ar
2 år
Vikt: 17 kilo
Höjd: 52 centimeter

18man.jpg
18 månader
Vikt: 15,1 kilo
Höjd: 52 centimeter

12man
12 månader
Vikt: 16,6 kilo
Höjd: 52 centimeter

11man
11 månader
Vikt: 15,3 kilo
Höjd: 52 centimeter

10man
10 månader
Vikt: 14,2 kilo
Höjd: 52 centimeter

9man
9 månader
Vikt: 13,3 kilo
Höjd: 51 centimeter

8man
8 månader
Vikt: 12,8 kilo
Höjd: 50 centimeter

7man
7 månader
Vikt: 11,4 kilo
Höjd: 49 centimeter

6mån
6 månader
Vikt: 11,1 kilo
Höjd: 48 centimeter

5mån
5 månader
Vikt: 9,6 kilo
Höjd: 46 centimeter

4mån
4 månader
Vikt: 8,6 kilo
Höjd: 44 centimeter

12v
12 veckor
Vikt: 6,3 kilo
Höjd: 38 centimeter

10v
10 veckor

8v.jpg
8 veckor
Vikt: 5 kilo
Höjd: 33 centimeter

3,5,7v
3,5 vecka                            5 veckor                                  7 veckor
Foton: Katarina Inga

3,10,17dgr
3 dagar                               7 dag                                    10 dagar
Foton: Katarina Inga