BPH

Moment 1: Främmande person

FAS 1 Sekvens 1
TL går fram och står 5 meter bort
Sekvens 2
TL står axel mot axel
Sekvens 3
TL pratar med/klappar hund
Utforskande inget utforskande under kort stund (< 3 s)  inget utforskande
Positiv hälsning (intensitet) ingen hälsning ingen hälsning något svansvift, ngn rörelse mot och/eller blick mot TL:s ansikte
Positiv hälsning (tid) ingen hälsning ingen hälsning under kort stund
Flykt/avståndsökande inga tecken inga tecken inga tecken
Passiv oro inga tecken inga tecken inga tecken
Undergivenhet inga tecken inga tecken inga tecken
Hotfullhet inga tecken inga tecken inga tecken
Imponerbeteende inga tecken inga tecken inga tecken
Bitbeteende inga tecken inga tecken
FAS 2 Sekvens 1
TL går bort 1
Sekvens 2
TL hanterar hunden 1
Sekvens 3
TL går tillbaka 1
Sekvens 4
TL går bort 2
Sekvens 5
TL hanterar hunden 2
Sekvens 6
TL går tillbaka 2
Förarbundenhet inga tecken svår att få med från föraren/drar mot föraren inga tecken tvekar att lämna föraren/går framför TL
Positiv hälsning (intensitet) ingen hälsning ingen hälsning
Positiv hälsning (tid) ingen hälsning ingen hälsning
Flykt/avståndsökande inga tecken inga tecken
Passiv oro inga tecken något låg kropp eller svans (ingen viftning)
Undergivenhet inga tecken inga tecken
Imponerbeteende inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Bitbeteende inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
FAS 3 Sekvens 1
TL stryker längs sidan
Sekvens 2
TL lyfter framtass
Sekvens 3
TL tar på en baktass
Sekvens 4
TL tittar på tänder
Undergivenhet inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Imponerbeteende inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Flykt/avståndsökande inga tecken inga tecken inga tecken backning bort från TL (stretar/spjärnar emot
Passiv oro inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Bitbeteende inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken

Moment 2: Föremålslek

FAS 1 Sekvens 1
F kastar föremålet
Sekvens 2
F passiv i 10 sekunder
Intresse rörligt föremål följer utan tvekan föremålet
Gripande (intensitet) griper direkt/försöker gripa direkt
Lekintresse m föremål (int) leker engagerat med föremålet
Lekintresse m föremål (tid) under halva eller mer än halva sekvensen (>= 5 s)
Lekintresse med F inget intresse
FAS 2 Sekvens 1
F kastar föremålet
Sekvens 2
F passiv i 10 sekunder
Intresse rörligt föremål följer utan tvekan föremålet
Gripande (intensitet) griper direkt/försöker gripa direkt
Gripande (typ) griper med hela munnen
Grepp håller kvar
Lekintresse m föremål (int) leker engagerat med föremålet
Lekintresse m föremål (tid) under mindre än halva sekvensen (3-4 s)
Lekintresse med F inget intresse
FAS 3 Sekvens 1
Hunden släpps
Sekvens 2
Aktiv dragkamp 10 sek
Sekvens 3
Passiv dragkamp 10 sek
Sekvens 4
TL passiv i 10 sekunder
Rörelse mot TL/föremål rör sig utan tvekan mot och till TL/föremål      
Intresse för dragkamp (int)   inget intresse inget intresse  
Intresse för dragkamp (tid)   inget intresse inget intresse  
Lekintresse m föremål (tid)       inget intresse
Lekintresse med TL       inget intresse
Lekintresse med F       inget intresse
Allmän undersökning av annat än testretningen
Ingen
kryss1 0
Enstaka/kortvarig
kryss0 1
Flera/under ca halva tiden
kryss0 2
Många/större delen av tiden
kryss0 3

Moment 3: Matintresse

FAS 1 Sekvens 1
Efter att hunden släpps (60 sekunder)
Rörelse mot mat går fram utan tvekan
Intresse att äta äter utan tvekan
Uthållighet försöker under mindre än halva tiden (< 30 s)
Fysiska försök inga fysiska försök
Kontakt med F/TL (antal) 2-3 kontakttaganden
Kontakt med F/TL (tid) kontakttagande <= 5 s
Allmän undersökning av annat än testretningen
Ingen
kryss0 0
Enstaka/kortvarig
kryss1 1
Flera/under ca halva tiden
kryss0 2
Många/större delen av tiden
kryss0 3

Moment 4: Visuell överraskning  

FAS 1 Sekvens 1
Figur upp 0-3 s
Defensiv reaktion ingen defensiv reaktion
Offensiv reaktion ingen offensiv reaktion (framåt med hot)
Tid till offensiv reaktion  
Hotfullhet inga tecken
Utforskande inget utforskande
Kontakt med halvfigur  kryss0
Tid till kontroll  
Bett  kryss0
FAS 2 Sekvens 1
3 – 30 sekunder
Sekvens 2
Efter att F gått fram
Sekvens 3
Medan F pratar/lockar
I efterhand
Hotfullhet inga tecken inga tecken inga tecken  
Imponerbeteende inga tecken inga tecken inga tecken  
Flykt/avståndsökande inga tecken inga tecken inga tecken  
Passiv oro inga tecken inga tecken inga tecken  
Kontakt med halvfigur     kryss1  
Tid till kontroll     omedelbar kontroll  
Bett      
FAS 3 Sekvens 1
Passage 1
Sekvens 2
Passage 2
Sekvens 3
Passage 3
Sekvens 4
Passage 4
Avståndsökande inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Tempoväxling inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Hotfullhet (u pass.) inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Utforskande Inga tecken Inga tecken Inga tecken Inga tecken
Biter i inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Allmän undersökning av annat än testretningen
Ingen
kryss0 0
Enstaka/kortvarig
kryss1 1
Flera/under ca halva tiden
kryss0 2
Många/större delen av tiden
kryss0 3

Moment 5: Skrammel 

FAS 1 Sekvens 1
Skrammel dras
Defensiv reaktion liten reaktion (ex. hukning, kort uppstannande)
Utforskande inget utforskande
Kontakt med skrammel kryss0 
Tid till kontroll  
FAS 2 Sekvens 1
3 – 30 sekunder
Sekvens 2
Efter att F gått fram
Sekvens 3
Efter att F pratat/lockat
I efterhand
Flykt/avståndsökande inga tecken inga tecken    
Passiv oro inga tecken inga tecken    
Kontakt med skrammel   kryss1    
Tid till kontroll   omedelbar kontroll    
FAS 3 Sekvens 1
Passage 1
Sekvens 2
Passage 2
Sekvens 3
Passage 3
Sekvens 4
Passage 4
Avståndsökande inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Tempoväxling inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Utforskande inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Allmän undersökning av annat än testretningen
Ingen
kryss1 0
Enstaka/kortvarig
kryss0 1
Flera/under ca halva tiden
kryss0 2
Många/större delen av tiden
kryss0 3

Moment 6: Närmande person

FAS 1 Sekvens 1
Från klapp t.o.m. stopp 2
Sekvens 2
Från stopp 2 t.o.m. stopp 4
Sekvens 3
Från stopp 4 t.o.m. stopp 6
Hotfullhet inga tecken inga tecken inga tecken
Imponerbeteende inga tecken inga tecken inga tecken
Flykt/avståndsökande inga tecken någon kortare skvätt, ryggning eller undanbackning inga tecken
Passiv oro inga tecken inga tecken inga tecken
Utforskande inget utforskande inget utforskande under kort stund (< 3 s)
Positiv hälsning (tid) ingen hälsning ingen hälsning ingen hälsning
FAS 2 Sekvens 1
0 – 15 sekunder
Sekvens 2
15 – 30 sekunder
Sekvens 3
Efter att F gått fram
Sekvens 4
Medan F pratar/lockar
Sekvens 5
Medan Fig pratar/lockar
Sekvens 6
Efter att dräkt tagits av
I efterhand
Hotfullhet inga tecken inga tecken     inga tecken inga tecken  
Imponerbeteende inga tecken inga tecken     inga tecken inga tecken  
Bitbeteende         inga tecken inga tecken  
Flykt/avståndsökande inga tecken inga tecken     inga tecken inga tecken  
Passiv oro inga tecken inga tecken     inga tecken inga tecken  
Utforskande inget utforskande under halva eller mer än halva sekvensen (>= 5 s)     inget utforskande inget utforskande  
Positiv hälsning (int)         tydligt svansvift, nära personen, söker sig mot tydligt svansvift, nära personen, söker sig mot  
Positiv hälsning (tid)         under ungefär halva sekvensen under ungefär halva sekvensen  
Undergivenhet         inga tecken inga tecken  
Kontakt med figurant  kryss0 kryss1  kryss0  kryss0  kryss0  kryss0  kryss0
kryss0 Genomför ej fas 2 enligt anvisningarna
Allmän undersökning av annat än testretningen
Ingen
kryss1 0
Enstaka/kortvarig
kryss0 1
Flera/under ca halva tiden
kryss0 2
Många/större delen av tiden
kryss0 3

Moment 7: Underlag

Underlag 1:
Plasttak 1
Sekvens 1
Beträdande
Sekvens 2
Passage
Sekvens 3
Beträdande
Sekvens 4
Passage
Tveksamhet (beträdande) ingen tveksamhet   ingen tveksamhet  
Tempoväxling   något tveksam/svag tempoökning   något tveksam/svag tempoökning

 

Underlag 2:
Plasttak 2
Sekvens 1
Beträdande
Sekvens 2
Passage
Sekvens 3
Beträdande
Sekvens 4
Passage
Tveksamhet (beträdande) ingen tveksamhet   ingen tveksamhet  
Tempoväxling   ingen tveksamhet   ingen tveksamhet

Moment 8: Skott

Sekvens 1
Vid skott 1
Sekvens 2
Efter skott 1
Sekvens 3
Vid skott 2
Sekvens 4
Efter skott 2
Sekvens 5
Kontroll
Startreaktion liten (huvudknyck)   ingen startreaktion    
Flykt/avståndsökande   inga tecken   inga tecken  
Passiv oro   inga tecken   inga tecken  
Aktivitet efter skott   Ingen aktivitetshöjning   Ingen aktivitetshöjning  
Ljud   Inga ljud   Inga ljud  
Tid till kontroll         omedelbar kontroll
Tid till aktivitetskontroll         omedelbar kontroll
kryss0 Endast ett skott avlossas för hunden
kryss0 Avstår skott